24 de gen. 2008

Extractes de l'acord polític d'Unitat.

"Cal un canvi de model cap a la sostenibilitat, on l'economia estigui al servei de les persones, es fomenti la diversificació econòmica i es respecti el medi ambient".
A més, hauria de posar: sense tenir en compte el camp de golf de Muro.
"Les Illes Balears hem de ser un país respectat, tractat d'igual a igual. S'ha de posar fi a l'espoli fiscal i als problemes de finançament que patim, i que afecten negativament a la qualitat dels nostres serveis públics".
Aquí també s'ha d'excloure "s'Institut", les subvencions obscures...
"L’honestedat com a valor de la política i la lluita contra la corrupció".
Si, demanau a en Bartomeu Vicens.

Quina embafada de riure avui.