12 de des. 2007

Però això no era un pla d'esponjament?

Noticies aparegudes recentment:
"El Govern prevé ceder a los promotores de ses Fontanelles suelo en la Playa de Palma" (12/12/2007)
"El ayuntamiento estudia ceder suelo municipal en la Platja de Palma para compensar a Núñez tras impedirle edificar en el edificio de Gesa." (11/12/2007)

Però no es suposava que la reforma de la Platja de Palma era un pla d'esponjament? I com volen ficar tot això? Permetran la construcció de gratacels? Perdrà d'aquesta manera s'Arenal la seva fesomia i identitat?