14 de gen. 2008

Esquerra Unida davant les declaracions del PSM i el futur del BLOC.


1. Esquerra Unida no té obediència estatal. Allò que sí és cert és que des de la nostra sobirania i, afortunadament, formam part d´un projecte federal, republicà i solidari que es diu IU i que ens permet contribuir activament a les polítiques de canvi a l´Estat Espanyol i a Europa.

2. Lamentam que el PSM vulgui justificar el seu canvi d´estratègia electoral respecte a les Eleccions generals mitjançant l´agressió a EU. EU no entrarà en aquest joc. EU respecta, com no pot ser d´altra manera, la decisió del PSM i l´anunciada candidatura del front nacionalista. Simplement constatam que aquest projecte és una cosa radicalment distinta, tal i com consta al Manifest avui aprovat per EU, al de Progressistes el 2004, el Bloc per Mallorca i Eivissa pel Canvi.

3. EU desitja mantenir oberts els ponts amb el PSM per reconstruir la política del Bloc iniciada el 2007 en els termes en què va ser signada, és a dir, des del respecte mutu i entenent el Bloc com un àmbit de confluència entre el nacionalisme progressista i l´esquerra alternativa.

Pensam que aquesta és la millor manera de servir al canvi polític i a les polítiques progressistes del nostre país.